Nye Retorikere

 

hvad er retorik?

Hver eneste dag skriver og taler alle mennesker for at påvirke andre, fx for at skaffe sig deres opmærksomhed, ændre deres adfærd eller vinde deres tilslutning til en beslutning. Så uden at vide det, bruger langt de fleste mennesker faktisk retorik og retoriske virkemidler dagligt.

retorik som fag

Retorik er et kommunikationsfag, der undersøger, hvordan ytringer af forskellig art og i bestemte sammenhænge fungerer, og hvordan de påvirker deres modtagere. Virker kommunikationen efter hensigten - og hvordan kan man opbygge og fremføre sine budskaber, så hensigten opfyldes?

Retorik er derfor læren om god tale og skrift - både i teori og praksis. Faget bygger på den klassiske tradition fra den græske og romerske oldtid og på moderne teori og forskning. Undervejs i studierne får de studerende både teoretisk viden og en lang række praktiske værktøjer til hverdagen i moderne kommunikation.

retorik som arbejde

Retorikere arbejder med stort set alle afarter af kommunikation - fx som informationsmedarbejdere, som taleskrivere eller som webredaktører. Der er også retorikere ansat i PR- og reklamebureauer, beskæftiget med bl.a. kommunikations-rådgivning, pressearbejde og tekstforfatning.


Andre underviser - fx præster, skuespillere, politikere og journalister - i stemmebrug, præsentationsteknik og taleskrivning.


Retorikuddannelsen giver meget forskelligartede muligheder. Det fælles er dog især den helhedsorienterede, praktiske tilgang til kommunikation, der bunder i en tusindårig faglig udvikling.